Mục tiêu của chiến dịch truyền thông phải được xác định rõ ràng và cụ thể, để giúp cho việc đánh giá hiệu quả trở nên dễ dàng hơn. Có thể có nhiều mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào mục đích và đối tượng của chiến dịch, nhưng một số mục tiêu chung thường gặp trong các chiến dịch truyền thông bao gồm:

  1. Tăng số lượng khách hàng tiềm năng: Mục tiêu này hướng đến việc thu hút thêm khách hàng mới, tăng cơ hội tiếp cận đối tượng khách hàng mới.
  2. Tăng doanh số bán hàng: Mục tiêu này nhằm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng cơ hội cho khách hàng mua hàng.
  3. Tăng nhận thức về thương hiệu: Mục tiêu này giúp cho thương hiệu được biết đến hơn, tăng độ nhận thức về thương hiệu và giá trị của sản phẩm.
  4. Tăng tương tác với khách hàng: Mục tiêu này hướng đến việc tăng tương tác và tạo sự gắn kết với khách hàng hiện tại và tiềm năng.Free photo aerial view of business people brainstorming together

Sau khi xác định mục tiêu, cần thiết lập các chỉ số hiệu quả (KPIs) để đánh giá và đo lường tiến độ và thành công của chiến dịch. Một số KPIs thường được sử dụng trong các chiến dịch truyền thông bao gồm: số lần tiếp cận (impressions), tỷ lệ tương tác (engagement rate), tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate), doanh số bán hàng, số lượng khách hàng tiềm năng mới, tăng nhận thức về thương hiệu, số lượng đăng ký hoặc đăng nhập trên trang web, và số lượng tương tác trên các mạng xã hội.

Phoenix Global chúng tôi với đội ngũ Media chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông để tăng cường hiệu quả kinh doanh và tiếp cận với mục tiêu khách hàng của họ.