Công ty Truyền thông Quốc tế Phoenix Global là một công ty truyền thông đa quốc gia có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Công ty cung cấp các dịch vụ truyền thông cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phoenix Global cung cấp một loạt các dịch vụ truyền thông, bao gồm:

1.Quảng cáo truyền thống và trực tuyến: Phoenix Global thiết kế và phát triển khai thác các chiến dịch quảng cáo truyền thống và trực tuyến để giúp khách hàng tiếp cận với các đối tượng khách hàng mục tiêu của họ.

Free photo group of casually dressed business people discussing ideas in the office.

2. Tiếp thị nội dung: Công ty cung cấp dịch vụ tạo nội dung chuyên nghiệp giúp khách hàng thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.

flat lay photo of camera gear on floor

3. Quản lý thương hiệu: Phoenix Global chắc chắn rằng thương hiệu của khách hàng được quản lý một cách chuyên nghiệp, từ việc xây dựng và tăng cường thương hiệu đến việc bảo vệ và phát triển thương hiệu.

Free photo happy young asian businessmen and businesswomen meeting brainstorming ideas about new paperwork project

4. Sự kiện và quản lý chương trình: Công ty tổ chức các sự kiện và chương trình để giúp khách hàng tiếp cận với các đối tượng khách hàng mục tiêu của họ.

selective focus photography of people sitting on chairs while writing on notebooks

5. Dịch vụ truyền thông xã hội: Phoenix Global cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội để giúp khách hàng tương tác và xây dựng quan hệ với khách hàng thông qua các kênh truyền thông xã hội.

people raising hands with bokeh lights

Với đội ngũ chuyên nghiệp và kinh nghiệm, Phoenix Global đã xây dựng được danh tiếng trên cả nước và được nhiều doanh nghiệp và tổ chức tin tưởng và lựa chọn là đối tác truyền thông của họ.