TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

XÂY DỰNG WEBSITE DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ SOCIAL MEDIA (XÂY KÊNH TIKTOK, YOUTUBE,…)

SẢN XUẤT TVC QUẢNG CÁO / FILM  DOANH NGHIỆP / VIDEO ĐÀO TẠO KHÓA KHỌC / TRAILER SỰ KIỆN

THIẾT KẾ PLAN EVENT / WORKSHOP / HỘI THẢO BÁN HÀNG 

CHỤP ẢNH BEAUTY CONCEPT / DOANH NHÂN

BOOKING KOL / KOC (LIVESTREAM, QUAY VIDEO)