Thời gian: Từ 8-12/11

YOUR IMAGE – YOUR SUCCESS

NGÀY 1 : TƯ DUY VỀ HÌNH ẢNH & NHÂN HIỆU

 • Tầm quan trọng của hình ảnh trong XÂY DỰNG NHÂN HIỆU.
 • Bí mật về sức mạnh của hình ảnh chuyên nghiệp trong XÂY DỰNG NHÂN HIỆU.

NGÀY 2 : LỘ TRÌNH XÂY DỰNG NHÂN HIỆU HÌNH ẢNH

 • 10 bước xây dựng thương hiệu cá nhân bằng hình ảnh trên mạng xã hội.
 • Xây dựng hình ảnh để bán hàng theo ngành.

NGÀY 3 : THỰC HÀNH THIẾT KẾ HÌNH ẢNH

 • Các công cụ thiết kế bằng SMARTPHONE.
 • Thực hành thiết kế hình ảnh, poster đơn giản.

NGÀY 4 : XÂY DỰNG NHÂN HIỆU HÌNH ẢNH ĐA KÊNH

 • Định vị hình ảnh theo ngành trên đa kênh.
 • Định hướng phát triển NHÂN HIỆU hình ảnh đa kênh.


Đăng ký ngay

If you are in need aid from a professional for the academic writing, you can entrust the task to a reliable essay writing service. It’s essential to write an excellently written paper in order for you to earn high scores. But, it might not be feasible for you write some of these top-quality writing assignments at your own. When you conform to certain guidelines, an expert paper writer service can help you with the challenge. It thesis writer is important to ensure that the essay arrives on time and is free of errors.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN


Vui lòng để lại số điện thoại. Chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn cho quý khách.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *