KHÓA HỌC “PHUN HỒNG NHŨ HOA PINK TOUCH”

𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 bạn Đ𝐄̂́𝐍 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐔𝐍 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐔̃ 𝐇𝐎𝐀 𝐏𝐈𝐍𝐊𝐓𝐎𝐔𝐂𝐇 !!!!!
#𝐂𝐔̛̣𝐂_𝐔̛𝐔_Đ𝐀̃𝐈_𝐋𝐀̂̀𝐍_𝐃𝐔𝐘_𝐍𝐇𝐀̂́𝐓_Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂_𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆_𝐒𝐄𝐓_𝐌𝐔̛̣𝐂_𝐓𝐑𝐈̣_𝐆𝐈𝐀́ #𝟐𝐓𝐑 !!!!

#𝐋𝐘́_𝐓𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐓
_ 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 , 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐨̂́ 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̃ 𝐡𝐨𝐚
_ 𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐬𝐚𝐮 𝐩𝐡𝐮𝐧
_ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐠𝐡𝐞́𝐩 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐮́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 .
#𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂_𝐇𝐀̀𝐍𝐇
_ 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐝𝐚 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐯𝐬 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚𝐲 , 𝐠𝐨́𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩
_ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐦𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐮̛𝐚 𝐦𝐮̛̣𝐜 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐝𝐚
_ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 , 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐨̂́ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̃ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮
_𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 ( 𝐝𝐚 𝐠𝐢𝐚̉ , 𝐦𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 , 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐥𝐚𝐮, 𝐜𝐡𝐮𝐦 𝐦𝐮̛̣𝐜, 𝐦𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 )
_𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 ,𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐞́𝐧 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐦
_ 𝐓𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 ( Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 ) .
🌻 𝑬𝑵𝑵𝑨 𝑩𝑬𝑨𝑼𝑻𝒀 𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝒀 🌻
📞 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟑𝟒-𝟏𝟖𝟑-𝟗𝟕𝟏
🏠 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 : 𝟑𝟐𝟓/𝟏𝟒 𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐨́𝐚 -𝐇𝐨̀𝐚 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡 – 𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ – 𝐇𝐂𝐌
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 : 𝟗:𝟎𝟎_ 𝟐𝟎:𝟎𝟎 (𝐓𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 )

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x